Caritakselle merkittävä ESR-hanke vammaisten työllistämiseen

24042018

VipuvoimaaEU_2014_2020_pngEU_logo_png

Duunista totta – Kaikilla on oikeus työhön

Caritas-Säätiö on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Duunista totta -hankkeen, jonka tavoitteena on työllistää vammaisia henkilöitä ja tukea heidän osallisuuttaan. Lisäksi tavoitteena on lisätä työelämän tietoutta vammaisten henkilöiden työllistämiseksi ja ennaltaehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä.

Duunista totta -hankkeen tuloksena vammaisia työllistyy työsopimusperusteisesti työnantajien palvelukseen. Hankkeen keskeiset toimenpiteet kohdistuvat työllistymiseen ja työelämään. Kyse ei ole vammaisen henkilön työkyvyn arvioinnista, työkokeilusta tai kuntoutuksesta – nyt mennään oikeasti töihin!

Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua tutkintoon tähtäävään koulutukseen ovat Suomessa hyvät. Tutkinnon suorittamisen jälkeen moni vammainen ei kuitenkaan löydä itselleen työpaikkaa. Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka. 25 000 työikäisestä kehitysvammaisesta vain 2 % on ansiotyössä.

Duunista totta -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulun ja Rovaniemen seuduilla. Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa sekä vammainen henkilö että työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla. Lisäksi hankkeessa lisätään työelämässä olevaa tietoutta vammaisten henkilöiden palkkaukseen liittyen ja rohkaistaan yrityksiä palkkaamaan vammaisia henkilöitä. Vammaisille sopivia työpaikkoja etsitään aktiivisesti ja autetaan räätälöimään työtehtäviä.

Kolmivuotinen Duunista totta -hanke toteutetaan Oulussa ja Rovaniemellä. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 380 000 €, josta omarahoitusosuus on 20 %.

Caritas-Säätiölle tämä on ensimmäinen ESR-hanke. ”Hanke tukee säätiön missiota tarjoten meille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana edistämässä vammaisten työllistymistä ja tasa-arvoa ensin Pohjois-Suomessa ja myöhemmin koko valtakunnan tasolla. Toivomme, että kaikki yhteistyötahot lähtevät mukaan hankkeen toteutukseen rohkeasti ja avoimin mielin”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Petteri Viramo.

Lisätietoja antaa:

Jani Ronkainen, projektipäällikkö, Caritas-Säätiö
Puh: 044 468 4280
Sähköposti: jani.ronkainen@caritaslaiset.fi