DigiJelppari-hankkeessa parannetaan ikäihmisten digitaitoja

17062019

Kuva logolla_nettiin

Suomessa digitalisaatiosta on tullut osa meidän jokaisen arkea. Yhä useammat niin julkiset kuin yksityiset palvelut ovat siirtyneet tai siirtymässä sähköisiksi joko osittain tai kokonaan. Se on saanut aikaan laajaa keskustelua kansalaisten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta palvelujen käyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähän liittyen yhteiskunnassamme on vielä paljon kehitettävää, mutta yksilötasolla tärkeintä on opettaa kansalaisille digitaitoja, joita sähköisten palvelujen käyttö edellyttää.

Caritas-Säätiössä alkoi 1.3.2019 sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella toteutettava kolmivuotinen DigiJelppari-hanke (2019-2021). Sen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen opittujen digitaitojen avulla. Henkilökohtainen digiopastus tapahtuu vapaaehtoisten ”digijelppareiden” opastamana ikäihmisten kotona, heidän omilla laitteillaan ja heidän yksilöllisistä tarpeista käsin.

Kun ikäihmisen digitaidot parantuvat, hänen osallisuutensa yhteiskunnassa vahvistuu ja uusien sosiaalisten verkostojen kautta yksinäisyys lievittyy. DigiJelppari-hanke tarjoaa myös eri-ikäisille kiinnostavaa ja osallistavaa vapaaehtoistoimintaa, jossa toteutuu ikäihmisten välinen vertaistuki sekä eri-ikäisten sosiaalinen kohtaaminen.

DigiJelppari-hankkeen projektikoordinaattorina toimii Matleena Keränen. Hän on aiemmin toiminut Caritas-Säätiöllä mm. vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina.

 

Projektikoordinaattorin terveiset

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tietotekniikan ja arkielämän sulautumista yhteen niin, että yhteiskunnassa teknologialla on jatkuvasti isompi rooli ihmisten arjessa (Korpela 2018; Koivula, Koiranen & Räsänen 2016). Yhteiskuntamme digitalisaation kehitys on ollut huimaa viimeisinä vuosikymmeninä. On suuri joukko ikäihmisiä, jotka eivät ole tämän kehityksen mukana pysyneet syystä tai toisesta. Se onkin nostanut esiin monia kysymyksiä ikäihmisten mahdollisuudesta itsenäisyyden säilyttämiseen digitalisaation keskellä sekä ikäihmisten mahdollisuudesta digitaitojen oppimiseen (Korpela 2018).

Tähän väestön ikääntymisen mukanaan tuomaan eriarvoisuuden kokemukseen digitaalisissa taidoissa, ja sitä kautta heidän hyvinvoinnissa sekä toimijuudessa omassa arjessaan ja yhteiskunnassa, haluamme hankkeen kautta vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on ikään katsomatta mahdollisuus oppia uutta, vaikka menetelmät niiden oppimiseen voivat olla hyvinkin erilaiset. Joillekin tarvittavat digitaidot ovat oppia maksamaan verkkopankin kautta laskuja tai varaamaan laboratorioaika, toiselle se voi olla mahdollisuus pitää yhteyttä kaukana asuvaan sukulaiseen WhatsApp:n tai Skype-yhteyden kautta.

DigiJelppari-hankeessa vapaaehtoiset digijelpparit huomioivat kunkin opastettavan ikäihmisen yksilölliset tarpeet, minkä mukaan opastus tapahtuu. Tärkeintä oppimisessa on ikäihmisen oma motivaatio, harjoittelu sekä opastajan antama rohkaisu ja kannustus, ilman niitä oppiminen jää vain pintaraapaisuksi eivätkä opitut taidot juurru osaksi arkea.

Oulussa ei tällä hetkellä ole muita tahoja, jotka antaisivat systemaattisesti kotona tapahtuvaa digiopastusta ikäihmisille. Ryhmä- ja yksilötason digiopastusta kodin ulkopuolella on tarjolla esimerkiksi eri eläkejärjestöjen ja kirjaston digitalkkareiden kautta. Näiden toimintamuotojen ulkopuolelle jäävät kuitenkin ne, joilla ei ole arjessa tarvittavia perusdigitaitoja, ja jotka eivät pysty tai uskalla lähteä kodin ulkopuoliseen opastukseen. Kumpaakin opastusmuotoa toki tarvitaan täydentämään toisiaan. Ikäihmisille, joilta perustaidot puuttuvat, kotona tapahtuva opastus alentaa kynnystä ryhtyä opettelemaan uusia taitoja. Oma koti ja omat laitteet luovat turvalliset ja tutut puitteet uusien digitaitojen oppimiselle omassa tahdissa.

Vapaaehtoisille hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden olla mukana mielekkäässä lyhyt- tai pitkäkestoisessa vapaaehtoistoiminnassa. Digiopastustapaamisissa vapaaehtoiset kohtaavat eri-ikäisisiä ikäihmisiä ja jakavat omaa osaamistaan opastettavien taitojen parantamiseksi. Arkielämän digitaidoilla ja hankkeen kautta saadulla koulutuksella varustettu digijelppari voi kohdata monenlaisia opastustilanteita. Osa on sellaisia, joissa hän pystyy vastaamaan ikäihmisen digitarpeisiin helposti, toisissa on puolestaan tarpeen yhdessä ikäihmisen kanssa etsiä vastauksia. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei ole, vaan jokainen opastus on aina yksilöllinen ja tekijöidensä näköinen.

Haluamme saada mahdollisimman monet oululaiset ikäihmiset ja vapaaehtoiset innostumaan digitaidoista ja niiden kautta avautuvista uusista osallisuuden kokemuksista. Ensimmäinen vapaaehtoisten koulutus järjestetään 24.8. Ilmoittaudu mukaan!

 

Digiterveisin,
Matleena Keränen, projektikoordinaattori
Puh. 044 468 4201
matleena.keranen@caritaslaiset.fi

Seuraa hanketta Facebookissa