Duunista totta!

Kaikille mahdollisuus työhön

Duunista totta! on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka tavoitteena on työllistää vammaisia henkilöitä työsopimusperusteisesti ja vahvistaa osallisuutta. Lisäksi tavoitteena on lisätä työelämän tietoutta vammaisten henkilöiden työllistämisestä ja ennaltaehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö.

Kolmivuotisella Duunista totta! -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä. Kyse ei ole vammaisen henkilön työkyvyn arvioinnista tai kuntoutuksesta – nyt mennään oikeasti töihin!

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa sekä vammainen henkilö että työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla.

+ Miksi Duunista totta -projekti?

Suomessa on 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä,
joista vain 60 %:lla on työpaikka.

25 000 työikäisestä kehitysvammaisesta
vain 2 % on ansiotyössä.

Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua tutkintoon tähtäävään koulutukseen ovat Suomessa hyvät. Tutkinnon suorittamisen jälkeen harva vammainen henkilö kuitenkaan löytää työpaikan saati työllistyy avoimille työmarkkinoille. Usein tutkinnon jälkeen ratkaisuna on jäädä eläkkeelle, jolloin syrjäytymisen riskit kasvavat.

Työelämässä on paljon tehtäviä, joiden hoitamisesta vammainen henkilö voi suoriutua sujuvasti rajoitteistaan huolimatta. Tukemalla työnantajia organisoimaan töitä ja työympäristöä uudelleen siten, että vammaisille henkilöille soveltuvia työtehtäviä irrotetaan muista töistä tai työympäristöstä muokataan esteetön, voidaan työvoiman resurssia kohdentaa tehokkaammin ja työllistää entistä useampia vammaisia. Näin voidaan vastata työvoiman tarpeeseen, edistää tasa-arvoa ja ennalta ehkäistä syrjäytymistä.

Positiivista kehitystä on jo ollut nähtävissä, kun työelämän kynnys palkata vammainen työntekijä on madaltunut ja aito kiinnostus työtehtävien räätälöintiin yksilötasolla on lisääntynyt viime vuosina. Hyvät kokemukset ovat kannustaneet uusia yrityksiä rohkeasti tarjoamaan työtä heikoimmassa työmarkkinatilanteessa oleville.

+ Työnantajalle

Onko yrityksellänne rohkeutta toimia suunnannäyttäjänä tasa-arvoisessa työllistämisessä? Etsimme hankkeessa aktiivisesti oululaisia ja rovaniemeläisiä työnantajia, joilla on halua palkata vammaisia henkilöitä yritykseensä. Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus.

Duunista totta! -projektin tavoitteena on työllistää koulutuksen saaneita vammaisia henkilöitä palkkasuhteiseen työhön. Räätälöimällä työtehtäviä ja organisoimalla työympäristöä ja voidaan työvoimaa kohdentaa tehokkaammin täsmätyöhön, myös osa-aikaisesti.

Tarjoamme:

  • Työhönvalmentajan aktiivisen tuen työnantajalle ja koko työyhteisölle, jopa 4-6 kuukauden ajan työpaikalla
  • Tarvittaessa tehdään työanalyysi

 

Suomessa on tuhansia vammaisia henkilöitä, joilla on sekä koulutus että halua työntekoon. Anna mahdollisuus – tuellamme!

+ Työnhakijalle

Tiesithän, että olemalla aktiivinen sinulla on paremmat mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön.

Ota rohkeasti meihin yhteyttä, tarjoamme apua ja tukea:

  • Työpaikkojen kartoittamisessa ja etsimisessä
  • Työhakemuksen tekemisessä
  • CV:n päivittämisessä
  • Työhaastatteluun valmistautumisessa
  • Lisäksi tarjoamme sinulle työhönvalmentajan tuen työpaikalle jopa 6 kuukauden ajan

Lisätietoja saat projektipäälliköltämme.

+ Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Ota yhteyttä:

Jani Ronkainen

Jani Ronkainen

Projektipäällikkö

044 468 4280

jani.ronkainen@caritaslaiset.fi

Janina Juutinen

Janina Juutinen

Projektityöntekijä

044 468 4274

janina.juutinen@caritaslaiset.fi

Sami Ollikainen

Sami Ollikainen

Projektityöntekijä

044 468 4269

sami.ollikainen@caritaslaiset.fi