Hyvän elämän puolesta

Oululainen Caritas-Säätiö on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Säätiön täysin omistama Caritas Palvelut Oy tuottaa palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluja, sekä ateria- ja lounasravintolapalveluja.  Lisäksi Caritaksella on Oulussa yksityinen sairaala. Yhteisössä työskentelee noin 450 ihmistä.

Toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos ohjataan Caritas-Säätiön yleishyödylliseen toimintaan, jolla tuetaan vanhusten ja vammaisten hyvää elämää. Säätiö muun muassa ylläpitää monipuolista vapaaehtois- ja virkistystoimintaa, vastaa diakonisesta toiminnasta ja tukee vammaisten urheilu- ja harrastetoimintaa. Lisäksi Caritaksessa toimii iso joukko vapaaehtoisia, joiden merkitys arjen rikastuttamisessa on korvaamaton.

Missiomme

Caritas-Säätiön tarkoituksena on kristillisen diakonian hengessä edistää vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta (säätiön säännöt 2§).

Yhteiskunnallinen toimija

Caritakselle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Se kertoo, että yhteisömme ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Caritas harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Maksamme verot Suomeen.

Caritas haluaa kantaa vastuuta pohjoisesta yhteisöstä ja kanavoi suurimman osan tuloksestaan yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Caritaksen kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti
vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja hyvän elämän edistämistä Pohjois-Suomessa.

Caritas-Säätiön perustajia ovat Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä yhdessä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen kanssa.