Hyvän elämän puolesta

Caritas-Säätiö on oululainen, vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia lääkäri- ja kuntoutuspalveluja sekä asumisen palveluja yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Säätiön tytäryhtiöitä ovat Caritas Palvelut Oy, joka tarjoaa asumisen, kuntoutuksen, kotihoidon ja ateriapalveluja, sekä Caritas Lääkärit Oy, joka tuottaa yksityislääkäri- ja työterveyspalveluja Oulussa ja Raahessa. Lisäksi Caritaksella on uusi yksityinen sairaala, jossa on 27 potilaspaikkaa. Konserni työllistää noin 500 ihmistä.

Toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos ohjataan Caritas-Säätiön yleishyödylliseen toimintaan, jolla tuetaan vanhusten ja vammaisten hyvää elämää. Säätiö muun muassa ylläpitää monipuolista vapaaehtois- ja virkistystoimintaa, vastaa diakonisesta toiminnasta ja tukee vammaisten urheilu- ja harrastetoimintaa. Lisäksi Caritaksessa toimii iso joukko vapaaehtoisia, joiden merkitys arjen rikastuttamisessa on korvaamaton. Caritas palvelee asiakkaitaan Oulun seudulla, Raahessa ja keväällä 2017 toiminta laajentuu Rovaniemelle.

Missiomme

Caritas-Säätiön tarkoituksena on kristillisen diakonian hengessä edistää vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta (säätiön säännöt 2§). Tätä tarkoitusta toteutamme myös säätiön omistamien tytäryhtiöiden kautta.

Yhteiskunnallinen toimija

Caritakselle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Se kertoo, että yhteisömme ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Caritas harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Maksamme verot Suomeen.

Caritas haluaa kantaa vastuuta pohjoisesta yhteisöstä ja kanavoi suurimman osan tuloksestaan
yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Caritaksen kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti
vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja hyvän elämän edistämistä
Pohjois-Suomessa.

Caritas-Säätiön perustajia ovat Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä yhdessä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen kanssa.