Caritas Yhteisön arvomaailma

Caritas tarjoaa palveluitaan ihmisille kaikissa elämänvaiheissa, keskellä elämän tapahtumia ja käänteitä, aina kun apu on tarpeen. Caritas on keskellä ihmisten omaa elämää, ei vain Caritaksen tiloissa ja etukäteen päätetyn palveluvalikoiman puitteissa, vaan ihmisen tilanteen mukaan. Toisaalta Caritaksen tilat ovat keskeisellä paikalla, joten palvelut ovat helposti saavutettavissa. Caritaksella on keskeinen tehtävä yhteiskunnassa, jossa elämme.

Arvostamme ja kunnioitamme ihmistä yksilönä

Caritaksen toiminta perustuu arvoihin, joita vaalimme kaikessa tekemisessämme: lähimmäisenrakkaus, eettisyys, yhteisöllisyys. Nimemme Caritas tulee latinasta ja tarkoittaa rakkautta. Me Caritaksessa koemme, että lähimmäisenrakkaus voi ja tulee näkyä yrityksen toiminnassa. Meille se on toisten ihmisten huomioon ottamista ja kunnioittamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Arjen valintojamme ohjaa eettisyys. Me kunnioitamme ihmisen yksityisyyttä, henkilökohtaisia elämänarvoja ja elämänkatsomusta. Jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon.

Yhteisöllisyys näkyy Caritaksessa vastuunottamisena omasta tekemisestä, mutta myös ympäröivästä yhteisöstä ja siihen vaikuttamisesta. Haluamme tarjota aktiivisen ja yhteisöllisen tavan elää – enemmän kuin pelkkää asumista. Palvelutalojemme ja -kotiemme virkeä arki täyttyy monenlaisesta maksuttomasta, kaikille avoimesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Kenenkään tarvitse olla yksin, jos ei niin halua. Työkulttuurimme on kannustava ja innostunut, ja keskittyy löytämään myönteisiä vastauksia työntekijöidemme ja asiakkaidemme haasteisiin ja toiveisiin.