20 vuotta yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan

2018 Caritas-Säätiö täyttää 20 vuotta

Juhlavuoden teemana Yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan.

2017 Caritas Lääkärit Oy myydään

Pihlajalinna osti Caritas Lääkärit Oy:n. 90 % Caritas Yhteisön liiketoiminnasta ja henkilöstöstä säilyi ennallaan ja jatkaa kasvuaan.

2017 Caritaksen palvelutoiminta laajenee Rovaniemelle

Palveluasumista yli 80 ikäihmiselle ja vammaiselle sekä kaikille avoin virkeä palvelukeskus.

2017 Caritas Maininki avataan

Palvelukoti tarjoaa tehostettua palveluasumista haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille.

2016 Caritaksen asumisen palveluja hyödyntää jo yli 700 ikäihmistä ja vammaista.

Caritas työllistää lähes 500 työntekijää. Arjen rikastuttamiseen osallistuvat myös lukuisat vapaaehtoiset. Kumppanina on liki 30 kuntaa ja työterveyspalveluja käyttäviä yritysasiakkaita on lähes 10 000.

2016 Caritas ostaa Metsola Kotihoito Oy:n

Myös Metsolakotien vuokraustoiminta siirtyy Caritakselle. Ikäihmisten yhteisöllisen palveluasumisen tarjonta lisääntyy Oulussa 300 asunnolla.

2016 Caritas Härkälinna ja Caritas Harjukivi avataan

2015 Caritaksen kuntoutumisen keskus käynnistää toiminnan

2015 Caritas Lääkäritalo ja Sairaala avaa ovensa

Paikallinen vaihtoehto lääkäri- ja työterveyspalveluille aloittaa toimintansa.

2015 Suomalaisen Työn Liitto myöntää Yhteiskunnallinen yritys –merkin Caritakselle.

2014 Palvelutalo Caritas Matriiti ja Caritas Niemelä avataan

2014 Caritas Kippari avataan

Uudenlainen asumispalvelu kehitysvammaisille, jotka siirtyivät laitosmaisesta ympäristöstä kodinomaiseen ympäristöön.

2013 Caritas Alppila avataan

2012 Caritas Lääkärit perustetaan

Paikallinen vaihtoehto yksityisille lääkäri- ja työterveyspalveluille Oulussa aloittaa toimintansa.

2012 Caritas Kompassi avataan Kiiminkiin

2010 Caritas Veturi avataan

Caritas aloittaa neurologisesti sairaiden ja vammautuneiden palveluasumisen tarjoamisen.

2009 Caritaksen palvelutoiminta laajenee Oulunsaloon.

Caritas aloittaa kehitysvammaisten palveluasumisen tarjoamisen avaamalla Caritas Luotsin.

2008 Caritas-Kylä laajenee, kun Oulun Sonaatti ja Elegia avataan.

2008 Caritas Willa Lupiini ja lounasravintola Aino avataan Kempeleeseen.

2004 – 2005 Caritas-kylä laajenee

Caritas-kylän tarjonta kasvaa, kun Asunto Oy Tapiolan Caritas ja Oulun Madetojanpuisto valmistuvat.

2003 Kotihoito-, kuntoutus- ja ateriapalvelujen sekä vapaaehtoistoiminnan tarjonta alkaa

2003 Caritas-Koti avataan

Ensimmäinen palvelutalo Caritas-Kylän seniorikampukselle valmistuu.

2002 Ensimmäinen palvelukoti Caritas Kairos-Koti valmistuu

1998 Caritas-Säätiö perustetaan

Perustajina Oulun seurakuntayhtymä ja paikalliset säätiöt sekä veteraani- ja vammaisjärjestöt.

Caritaksen tarina alkoi vuonna 1998

Alussa oli Oulun kaupungille tehty aloite tutkia pienen palvelutalon rakennuttamista oululaisille vanhuksille. Aloite kohtasi tarpeen. Se oli tehty oikeaan aikaan ja oikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oululaiset tarvitsivat uusia, moderneja palveluasuntoja.

Päättäjät ja johtajat syttyivät ajatukselle seurakunnassa ja Oulun kaupungissa. Hanke alkoi elää ja yhä uudet ihmiset tulivat mukaan kaavoittajina, suunnittelijoina, rakentajina. Vähitellen aloite sai muotonsa ja siitä tuli satojen ihmisten osaamisen, vaikuttamisen ja päättämisen kautta Caritas-kylä, suomalaisen modernin yhteisöllisen palveluasumisen esikuva ja kansainvälisesti arvostettu kohde Oulun Taka-Lyötyssä.

Palveluita vammaisten ja ikäihmisten arkielämän tueksi

Asukkaiden tarvitsemia palveluita varten perustettiin Caritas-Säätiö vuonna 1998 Oulun seurakuntayhtymän ja paikallisten veteraani- ja vammaisjärjestöjen toimesta. Säätiön tehtäväksi annettiin vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistäminen.

Pian 20 vuoden ajan Caritas on toteuttanut tehtäväänsä tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla, ja vuodesta 2017 alkaen myös Rovaniemellä. Palveluita täydentää Oulussa Caritas Sairaala, joka palvelee erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia oululaisia.

Caritaksen tuottama liiketoiminta jatkuu vahvalla kasvu-uralla. Palvelujen piirissä on useita palvelutaloja, satoja vuokrattavia itsenäisen asumisen koteja sekä 20 tehostetun palveluasumisen kohdetta. Caritas on myös merkittävä pohjoissuomalainen työllistäjä 450:llä työntekijällään.

Monipuoliset palvelut ovat apuna ja tukena vammaisten ja ikäihmisten arkielämässä. Omassa kodissaan asuvien ja omaishoitajien arkea Caritas helpottaa kotiin saatavilla palveluilla. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kaikenikäisten toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Ja Caritaksen palvelukodeissa asuville apu on lähellä 24 tuntia vuorokaudessa.

Viime vuosina Caritas on panostanut erikoisosaamista vaativiin sosiaalipalveluihin. Palveluita on tarjottu rohkeasti haasteisiin tarttuen myös niille, joiden on ollut vaikea löytää muualta itselleen sopivaa asumismuotoa.

Esimerkiksi kotiin annettava tehostettu palveluasuminen on antanut neurologisesti pitkäaikaissairaille ja vammautuneille mahdollisuuden asua omassa kodissaan, ja vaikeimmin kehitysvammaisille on voitu tarjota kodinomainen ympäristö laitosasumisen sijaan. Caritas on mukana myös useissa kotona asumista tukevaa teknologiaa kehittävissä hankkeissa.

Yhteisöllistä, virkeää arkea

Kokonaisuutena Caritas on yhteisö, jonka tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Caritaksen asiakkaana teet hyvää, sillä liiketoiminnan tuotot ohjataan pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi. Yhteisö mm. tukee vammaisten urheilu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa diakonisia hankkeita ja järjestää vapaaehtoistoimintaa.

Caritaksen arvoissa korostuu yhteisöllisyys. Palveluasumisen kohteet tarjoavat aktiivisen ja yhteisöllisen tavan elää. Talojen virkeä arki täyttyy monenlaisesta maksuttomasta, kaikille avoimesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Kenenkään ei tarvitse olla yksin, jos ei niin halua.

Lähes sadan vapaaehtoisen joukko antaa korvaamattoman panoksensa koko yhteisölle. He vetävät harrastekerhoja, avustavat retkillä, toimivat ulkoiluapuna tai ihan vaan ystävänä, joka kuuntelee. Vapaaehtoistyö antaa hyvän mielen ja sisältöä elämään paitsi lähimmäiselle myös vapaaehtoiselle itselleen.

Vuonna 2018 Caritas-Säätiö juhli 20-vuotista taivaltaan. Caritas on myös tulevaisuudessa vahvasti mukana rakentamassa hyvän elämän yhteisöjä pohjoissuomalaisille – yhteiseksi hyväksi.